Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

TSIT Games (TSIT) Gizlilik Politikası

TSIT Co, Hove, UK. Gizlilik Politikasıdır. TSIT Co., veya bağlı kuruluşları (Kingsera.com, Kingsera.it, tadland.com, tsit.org, tsitgames.com) tarafından işletilen tüm web sitelerimiz, ve oyunlarımız için geçerlidir.

TSIT, kullanıcının ticari faaliyet esnasında ibraz etmiş olduğu tüm kişisel bilgilere, yürürlükte olan tüm veri koruma düzenlemelerine kati surette uygun hareket ederek kesinlikle gizlilik içerisinde muamele edecektir. Bu konuya ilişkin detaylara işbu Gizlilik Politikasında yer verilmiştir.

TSIT tarafından işletilen bir web-sitede yer alan bir linkin kullanıcıyı TSIT tarafından işletilmeyen bir başka web siteye yönlendirmesi durumunda,

TSIT, mevcut Politikasının söz konusu bu üçüncü şahıs web site için geçerli olmadığı gerçeğine ilişkin kullanıcının dikkatini çekecektir. Söz konusu bu web sitenin operatörünün kullanıcı verilerine nasıl muamele ettiği konusunda TSIT sorumlu olmayacaktır. TSIT özellikle, kendisi tarafından işletilmeyen, TSIT2in kullanıcılarına sunduğu aynı veri koruma standartlarına sahip olmayan, web-siteler konusunda sorumlu olmayacaktır. TSIT kullanıcılarına bağlanılan web-sitelerin gizlilik politikalarını dikkatli bir şekilde okumalarını önermektedir.

Kingsera hangi kişisel bilgileri topluyor, kullanıyor ve saklıyor?

TSIT yalnızca Kullanıcı tarafından elektronik veya diğer iletişim araçları yoluyla (örneğin, standart formlar içerisinde veya TSIT tarafından işletilen web site ve oyunlarda) gönüllü olarak TSIT' e ibraz edilen kişisel bilgileri toplamakta, işlemekte ve saklamaktadır

Bunun içerisinde, kullanıcıların diğer kullanıcılarla iletişi halindeyken, TSIT tarafından işletilen web site ve oyunlarda diğer kullanıcılara verdikleri bilgiler de yer almaktadır.

TSIT tarafından işletilen oyunların kullanımına yönelik kayıt yaptırmak için veya premium bir üyelik satın almak için, kullanıcının, e-mail adresi dâhil bazı kişisel detaylarını vermesi gerekmektedir. Eğer kullanıcı, kullanıcı ücreti karşılığında bir premium üyelik satın almak isterse, bu, posta adresi veya kredi kartı bilgileri gibi, TSIT GAMES' in kullanıcıdan daha fazla bilgi alması anlamına gelecektir. (Kullanıcı eğer kredi kartıyla veya PayPal ile web sitelerimizden birine ödeme yaparsa, bu işlem güvenli bir Web sitesi ödeme sağlayıcısı veya PayPal yoluyla gerçekleştirildiği için hiç bir kart detayını saklamıyoruz).

TSIT, kullanıcılara verilerini dikkatli ve tedbirli bir şekilde kullanmalarını ve TSIT tarafından işletilen web-siteleri veya oyunlar yoluyla kimlerle ve neyi konuşmak istediklerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye etmektedir. Bazı bilgiler, örneğin, kullanıcılar arasındaki iletişimler, TSIT tarafından işletilen web-siteleri veya oyunlarda yer alan diğer kullanıcılar tarafından da görülebilecektir.

TSIT tarafından saklanan verilere yönelik bazı örnekler:

Herhangi bir kullanıcı TSIT tarafından işletilen web-siteleri veya oyunlara erişim sağladığında, TSIT domain adı ve/veya kullanıcının sayesinde TSIT ile iletişime geçtiği bilgisayarın IP-adresini, tarihi ve TSIT tarafından işletilen web site ve oyunda geçirilen zamanı, kullanıcı tarafından erişim sağlanan Kingsera tarafından işletilen web sitelerin ve oyunların sayfalarını otomatikman depolamaktadır.

TSIT kullanıcının e-mail adresini saklamaktadır. TSIT sakladığı bu e-mail adresini haber bültenleri ve TSIT oyunlarıyla alakalı bilgileri kullanıcıya göndermek için kullanabilecektir. Kullanıcı, şüphesiz ki, bu konudaki onayını istediği herhangi bir zamanda yazılı olarak (örneğin e-mail yoluyla) yazılı iptallerin (taban fiyatlarda) aktarım masraflarından başka herhangi bir masraf alınmadan iptal edebilecektir. Kullanıcıya, TSIT tarafından gönderilen tüm bilgilerde, her bültende daha fazla bilgi almayı reddetme, daha fazla bilgilendirilmeyi kabul etme ve uygun bir iptal belgesini gönderme imkanı tanınacaktır.

TSIT kullanıcı bilgileri ile ne yapıyor?

TSIT kullanıcının kişisel bilgilerini, sadece Kingsera GAMES tarafından bu bilginin makul şekilde yasal ticari amaçlara hizmet ettiğinin değerlendirildiği ölçüde, toplamakta, işlemekte ve saklamaktadır. Başka bir deyişle: Kingsera GAMES, kullanıcıların bilgilerini, TSIT tarafından işletilen oyun ve web sayfası kullanıcılarını TSIT' in daha iyi anlayabilmesi ve bu sayede kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmesi için toplamakta, işlemekte ve saklamaktadır. Örneğin,

TSIT saklanan verileri, (örneğin, oyunların kullanımı; oyunlarla ilgili servislere katılım; müşteri desteği tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı gibi) tüm kullanım olasılıkları dâhil, sadece doğrudan lisans sözleşmesine işlemek için değil aynı zamanda TSIT tarafından hizmet verilen oyunların ve web sitelerinin kötüye kullanımının ve kusurlu çalışmasının tespitine yönelik olarak da kullanabilecektir.

Bu nedenle, TSIT, kendisi tarafından işletilen web site ve oyunların nasıl kullanıldığını yansıtan kayıtları, örneğin, oyun-içi kullanıcı faaliyetleri ve kullanıcılar arasındaki oyun-içi iletişim veya oyun bağlantılı servislerdeki iletişimi yansıtan kayıtları toplayıp, saklayacaktır. Bunun içerisine oyun motiflerinin izlenmesi ve kullanıcıların sonradan kötüye kullanım veya uygunsuz faaliyetlerinin tespitine yarayan oyun operasyonlarının olası manipülasyonuna yönelik kontroller de girmektedir. TSIT, örneğin, yetkisiz komut dosyalarının kullanımını tespit edebilen ve IP-adreslerini ve tarayıcıların başlık bilgisi olarak aktarabileceği diğer verileri saklayabilen programlar gibi, oyun kurallarının ihlalinin tespitine yönelik özel programlar kullanmaktadır. TSIT 'in örneğin yetkisiz yazılımlar kullanarak, kullanıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal edecek şekilde hareket ettiğini tespit etmesi durumunda, TSIT' in ihlal konusunda kullanıcının dikkatini çekebilmek amacıyla ilgili kullanıcının IP-adresi ile TSIT' in bu kullanıcıya ilişkin sahip olduğu diğer bilgileri birleştirmeye açık bir şekilde hakkı olacaktır. Bu durumda, TSIT olağan oyun işlemlerini restore edebilmek adına bu kullanıcıya karşı ilave tedbirler alabilecektir.

Ödemelerle ilgili iş ve işlemleri yürütebilmek adına, TSIT' in ücretin hesaplanmasının ve kullanıcıyla hesap görme işleminin gerektirdiği ölçüde kullanıcı bilgilerini hizmet sağlayıcılarına ifşa etmeye hakkı olacaktır. Buna ilaveten, TSIT' in, alacaklarını alabilmek adına bunun gerekli olması şartıyla, kullanıcı verilerini, TSIT' in kullanıcıdan alacağı olan ödemelerin tahsis edildiği üçüncü şahıslara vermeye hakkı olacaktır. TSIT, söz konusu bu üçüncü şahısların adlarının kullanıcılarını bilgilendirecektir. TSIT eğer hizmetlerini sunabilmek adına üçüncü şahıslarla işbirliği yaparsa, TSIT söz konusu bu şahısları yürürlükte olan veri koruma kanunlarına riayet etmeye ve yeterli veri koruması sağlamaya mecbur kılacaktır.

TSIT ayrıca, kullanıcı tarafından verilen kullanıcı adına saklanan bilgileri, demografi, kullanıcı menfaatleri ve kullanıcı davranışlarına yönelik içsel kontroller amacıyla da kullanabilecektir. Söz konusu bu kullanım isimsiz olarak gerçekleştirilecektir. TSIT ayrıca, reklam ve piyasa araştırmasına yönelik olarak kullanıcıya ilişkin bilgileri isimlendirmeden ve topluca istatistiksel olarak da değerlendirebilecektir. Eğer TSIT GAMES kullanıcı verilerini kullanıcı profili oluşturmak için kullanırsa ve bu amaç için kullandığı ölçüde, kullanıcının ön onayı olmadan söz konusu bu profilleri hiç bir zaman aktarmayacak olup, eğer kullanıcıdan verilerinin bu şekilde kullanımına itiraz edilirse, profillerin söz konusu kullanımına derhal son verecektir.

Yalnızca kullanıcıların ön onayının ardından, TSIT üçüncü şahıslara kullanıcıyla reklam için temasa geçmeleri konusunda imkân sağlayacaktır. Kullanıcı bu hususa itiraz etmediği sürece, kullanıcı verileri ayrıca kullanıcıya (TSIT' e ibraz etmiş olduğu bilgilere ve TSIT tarafından işletilen oyun ve web-sitelerindeki faaliyetlerine bağlı) kullanıcının ilgi alanlarını yansıtan reklam mesajları yollamak için de kullanılabilecektir.

Başka hangi bilgileri topluyoruz ve bu bilgiler nasıl kullanılıyor?

Web tarayıcınız ya da istemci yazılımınız coğrafik verileri, (performans verileri, oyun veri işleme, ve browser türü gibi) bilgisayarınızdaki performans verilerini ve (giriş zamanı ve çıkış zamanı gibi) ürün ve hizmetlerimizin kullanımına ilişkin verileri bizlere aktarmaktadır. TSIT söz konusu bu verileri topluluğuna ait istatistik özetleri çıkartmak için kullanmaktadır. Buna ilaveten, TSIT söz konusu bu verileri güvenlik ve sistem bütünlüğü (örneğin, hacklemenin ve hilenin önlenmesi) amaçlarına veya adli takibat amaçlarına yönelik olarak da kullanabilmektedir. Verilerinizin kullanımının ürüne ve/veya hizmete bağlı olarak değişebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Lütfen oyununuzun dokümantasyonunu kontrol ediniz. Eğer TSIT Koşul ve Şartlarımızın ihlal edildiği kanısına varırsa ya da adli makamlar tarafından TSIT' e eğer bu şekilde yapması emredilirse, TSIT ara sıra bu bilgileri kişisel verilerinizle ilişkilendirebilecektir.

TSIT ayrıca sizlerden bir kullanıcı adı ve şifre girmenizi talep edecektir. TSIT, gerçek isimlerinizi, bir başka kişinin ismini veya korunan bir markanın adını, kullanıcı adı olarak kullanmamanızı talep etmektedir.

Eğer kayıtlı bir kullanıcı iseniz, web-sitenin teknik özelliklerinize uyarlanması, TSIT, ortakları veya üçüncü şahıs sağlayıcıları üzerinde kullanıcıya-özgü bilgilerin iletilmesi ya da başka ticari amaçlar doğrultusunda TSIT veri tabanlarında yer alan detaylarınız saklanabilecektir

IP (Internet Protokolü) ne demek ve TSIT bunlardan ne şekilde yararlanmaktadır?

Internet Protokol ("IP")- adresi serverınıza ya da internet servis sağlayıcınızın (''ISP'') serverına tahsis edilmiş tek bir tanımlama numarasıdır. TSIT, bazı durumlarda sistem yönetimi, hesap doğrulama ve sistem idaresi vb. amaçlarla IP-adreslerini saptamaktadır. TSIT IP-adreslerini ayrıca, şirketin serverlarına erişimi engellemek ve bireysel sistemlerin serverları kötüye kullanımını önlemek amacıyla bu serverları kapsam dışı tutmak adına da kullanabilmektedir.

TSIT söz konusu bu IP-adreslerini, TSIT eğer, Koşul ve Şartlarımızın ihlal edildiğini düşünüyorsa ya da adli makamlar tarafından TSIT GAMES' den böyle bir talep gelmişse, belirli bir hesabın veya kullanıcının verileriyle bağlantılı olarak kullanabilecektir

Üçüncü şahıslara ifşa

Bilgilerinize mutlak surette gizlilik muamelesi ile yaklaşıyoruz ve bilgilerinizi harici üçüncü şahıslara ifşa etmiyoruz.

Bununla birlikte, münferit davalarda, TSIT yasal olarak verilerinizi örneğin adli soruşturma makamlarına ifşa etmeye zorunlu kılınabilecektir, bu durumda verileriniz yalnızca yasanın gerektirdiği ölçüde ifşa edilecektir.

TSIT, münferit bir durumda, bağlı kuruluşları, kardeş şirketleri veya üçüncü şahısları hizmetleri bizim adımıza sunmaları hususunda görevlendirebilecektir. Bu durum özellikle (PayPal, Global Collect vb.) harici ödeme sağlayıcıları yoluyla gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde geçerli olacaktır.

Söz konusu bu dış şirketler de bilgilerinize gizlilik içerisinde ve yasa doğrultusunda emniyetli bir şekilde muamele etmekle yükümlü olup, verilerinizi sadece görevlerini yapabilmeleri adına gerekli olduğu ölçüde kullanabileceklerdir.

Kişisel bilgilerde değişiklik veya kişisel verilerin silinmesi

Kullanıcı kişisel verilerini (örneğin güncelleme amacıyla veya söz konusu verilerde düzeltme yapmak amacıyla) dilediği zaman değiştirebilecek ya da kişisel verilerini tamamen silebilecektir. Kullanıcı eğer kişisel verilerinin değiştirilmesini veya kullanımının durdurulmasını TSIT' den talep ederse, Kullanıcı info@tsitgames.com adresinden TSIT ile irtibata geçebilecektir. TSIT bu surumda ilgili değişiklikleri yapacak ya da kullanıcı verilerini mümkün olan en kısa süre içerisinde silecektir.

Bununla birlikte, teknik veya organizasyonel nedenlerden dolayı, kullanıcı silinme talebini yaptıktan sonra da bazı önlemler alınmış ancak o ana kadar tamamlanmamış olursa, bazı önlemlerin daha alınabileceği konusuna TSIT tarafından dikkat çekilecektir.

Kişisel verilere ilişkin bilgiler

Talep olması halinde, TSIT kullanıcıya kendisiyle ilgili saklanan tüm kişisel veriler konusunda gecikme olmaksızın ücretsiz olarak bildirimde bulunacaktır. Söz konusu bu bilgiler genellikle elektronik olarak normalde e-mail yoluyla bildirilecektir.

TSIT' in işbu Gizlilik Politikasını dilediği zamanda değiştirmeye hakkı olacaktır; buna karşın Kingsera GAMES verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki ilgili yasaları her zaman gözetecektir. TSIT, kullanıcılarına web-site ve oyunları her ziyaret ettiklerinde mevcut Gizlilik Politikalarına ilişkin bilgi edinmelerini önermektedir. TSIT eğer kullanıcılarının kişisel verilerini önceden olduğundan daha fazla kullanmak isterse, TSIT şüphesiz ki, kullanıcılarını konuyla ilgili olarak önceden bilgilendirecektir.

Söz konusu bu Gizlilik İlkesi ve TSIT GAMES' de verilerin muhafazasına ilişkin genel herhangi bir sorunuz olursa, lütfen aşağıda verilen adres üzerinden bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz. Lütfen kullanıcı ID' nizi (kullanıcı kimliği), e-mail adresinizi ve uygun olması durumunda oynadığınız oyunu belirtiniz.

Veri koruma: info@tsitgames.com Alternatif olarak, sorularınızı aşağıdaki posta adresimize de gönderebilirsiniz: TSIT Games Unit E5e Knoll business centre Old Shoreham road Hove BN3 7GS UK

Ebeveynlere yönelik bilgiler

TSIT, çocuklarınız tarafından tarafımıza ibraz edilen kişisel verilerle ilgili olarak özel bir sorumluluk taşıdığının gayet iyi farkındadır. Bu nedenle, TSIT tüm ebeveynlere, kendilerinin veya bakımını üstelen kişilerin onayını almadan çocuklarına hiç bir zaman gerçek isimlerini, adreslerini veya telefon numaralarını girmemelerini söylemelerini tavsiye etmektedir.

13 ile 17 yaş arasında bulunan çocukların anne babalarından kişisel haklarla ilgili bu temel ilkeleri okumalarını gerekmekte olup, sahip olduğumuz hizmetlerin sınırlandırılması veya kaygılarının dile getirilmesi hususunda bizimle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

18 yaşından küçük olanlar, anne babalarının veya bakıcılarının ön onayı olmadan ücrete tabi online hizmetlere kayıt yaptıramayacaklardır. Anne babalardan ve bakıcılardan çocuklarının web sitelerimizi veya online hizmetlerimizi kullanırken herhangi bir kuralı ihlal etmemelerini sağlamaları konusunda özellikle tedbirli olmalarını rica ediyoruz.

Eğer TSIT web-siteleri kapsamı içerisinde yer alan hizmetleri kullanıyorsanız, TSIT' in kişisel haklara ilişkin ilkelerini kabul etmiş olacaksınız. Eğer bu ilkelere katılmıyorsanız, bu web siteleri üzerinden sunulan hizmetleri kullanmamanız gerekmektedir.

Kişisel verileriniz ne derece güvende?

TSIT, bize göndermiş olduğunuz verilerin muhafaza edildiğinin ve değiştirilmeden asıl biçimleriyle kaldıklarının söylenmesine gerek olmadığına inanmaktadır. Kişisel verilere erişim bu amaçla mutlak surette izlenmektedir. Buna ilaveten, TSIT, bilgilerinizi aktarabileceği bağlı kuruluşların ve üçüncü şahıs sağlayıcıların da veri güvenliği konusunda sizlere aynı şekilde ve dikkatle muamelede bulunmalarını sağlamak adına elinden gelen en büyük çabayı sarf edecektir.

Üçüncü-şahıs web-siteleri

Web sitelerimiz, Twitter, Facebook ve YouTube gibi diğer servislere bağlantılı reklam ve hizmetler içerebilmektedir. TSIT'in bir web sitesine link veriyor olması, bizim bu üçüncü şahıs ile olan ilişkimizle ilgili herhangi bir tasdik, onay veya görüş tesis etmemektedir. Eğer üçüncü bir şahsın - reklam içeren - web sitesinin linkine tıklarsanız, erişim sağladığınız TSIT web-sitesinden ayrılıp seçilen web sitesine geçmiş olacaksınız. TSIT GAMES'in üçüncü şahısların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir denetimi söz konusu olmadığından, bu tür üçüncü-şahısların kişisel verilerinizi kullanımına yönelik hiç bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, TSIT, söz konusu üçüncü şahısların kendisinin uyguladığı aynı veri koruma ve güvenlik uygulamalarını kullandığı konusunda herhangi bir teminat vermemektedir. Bu nedenle, hizmetlerini kullandığınız diğer tüm hizmet sağlayıcıların veri koruma düzenlemelerini okumanız gerekmektedir. TSIT web-sitesine linki olan herhangi üçüncü bir şahsın web sitesine erişim sağlamanız durumunda, herhangi kişisel bir bilgiyi ifşa etmeden önce söz konusu bu web sitesinin veri koruma düzenlemelerine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Üçüncü Şahıslarla işbirliği içerisinde sunulan ürünler

Kullanıcılar website/websitelerimizden diğer hizmetlere de kayıt olabileceklerdir. Web sitemizde mevcut bazı ürünler ve hizmetler sizlere üçüncü şahıslarla işbirliği içerisinde sunulmakta olup, sizlerin tanınması adına bazı bilgilerin belirtilmesi, bu ürünler ve/veya hizmetler için kayıt yaptırılması ve söz konusu bu ürün ve/veya hizmetlere erişimin güvence altına alınması gerekebilir. söz konusu bu ürün ve/veya hizmetler kayıt üzerine üçüncü şahsı tanımlamaktadır. Eğer bu ürün ve/veya hizmetler için kayıt yaptırırsanız, sizlerin tanımlanması işlevi gören bilgiler söz konusu bu üçüncü şahıslara ifşa edilecek olup, söz konusu bu üçüncü şahısların veri koruma metot ve düzenlemelerine tabi olacaktır. TSIT, söz konusu bu üçüncü şahısların veri koruma metot ve düzenlemelerine yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu nedenle, söz konusu bu ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı olarak sizlerin tanınmasını sağlayacak bilgileri vermeden önce, söz konusu bu üçüncü şahısların veri koruma metot ve düzenlemelerine bakmanız yerinde bir davranış olacaktır.

Terimler Sözlüğü

İşbu Gizlilik Politikasının daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla, en önemli terimler aşağıda kısaca açıklanmıştır:

Kişisel veriler ne demek?

Kişisel veriler kullanıcıyı tanımlayan verilerdir. Söz konusu bu veriler gerçek hayatta kişi ile irtibata geçmek ve kişinin konumunu belirlemek amacıyla kullanılabilmektedirler. Bu veriler içerisinde örneğin, kullanıcının gerçek adı, e-mail adresi, telefon numarası, posta adresi veya kredi kartı bilgileri bulunmaktadır.

Kullanıcı verileri ne demek?

Kullanıcı verileri, herhangi bir kullanıcı TSIT Co., tarafından hizmet sunulan sitelere ve oyunlara erişim sağladığında, TSIT tarafından toplanan, işlenen ve saklanan verilerdir. Her şey bir yana, kullanıcı verileri (örneğin domain adı ve/veya kullanıcının sayesinde TSIT ile irtibata geçtiği bilgisayarın IP-adresi gibi) kullanıcının belirlenmesi işlevi gören, TSIT tarafından hizmet sunulan oyunların ve web sayfalarının ilgili kullanımı kapsamında başlangıçtaki ve sondaki bilgiler ve özelliklerdir.

Önemli açıklama: Web sitelerimizden herhangi birinde kredi kartı veya PayPal yoluyla ödeme yaptığınızda, gerçekleştirdiğiniz bu işlem güvenli bir ödeme sağlayıcısı veya PayPal yoluyla gerçekleştirildiği için, kart detaylarınızı saklamıyoruz.

Son revizyon tarihi: 24/09/2014

Tüm hakları, TS Information Technology ya da (TSIT Games)' e aittir

Unit E5e Knoll Business centre Hove BN3 7GS East Sussex UK