Koşul & Şartlar

Koşul & Şartlar
TSIT oyunları, çeşitli alt-domainlerin yanı sıra değişik domainler yoluyla oyuncular tarafından oynanabilen çeşitli online oyunlar yayınlamıştır. Bu oyunlar kapsamında sağlanan hizmet ve performanslar, örneğin kullanıcının profil sayfası, forumlara katılma, içeriğin gösterilmesi, fotoğraflar, grafikler, veya Kullanıcı tarafından oluşturulan hareketli resimleri kapsamaktadır. Bunlara burada istenilen herhangi bir zamanda erişilebilecek olup, çıktıları alınabilecektir. Koşul ve Şartlar (K&Ş)'n değişik dil versiyonları arasında sapma ve çelişkiler olması durumunda, İngilizce versiyon bağlayıcı olacaktır. Bunlara ilaveten, K&Ş - uygulanabilir olduğu ölçüde - web sitesinde sıralandığı şekliyle yürürlükteki ilgili oyun kuralları da ayrıca geçerli olacaktır. Söz konusu bu K&Ş ve oyun kuralları ve oyun kuralları ya da oyun talimatları arasında çelişki olması durumunda K&Ş' ın önceliği olacaktır. Özel kullanım koşulları münferit oyunlarda ve oyunun belirli versiyonlarında geçerli olabilecektir. Eğer durum bu olursa, bu koşullar ilgili tekliften istifade edilmeden önce uygun şekilde kullanıcıya bildirilecektir. Eğer Kullanıcı 18 yaşından küçük ise, bu oyuncunun oyunu oynamasını yasal temsilcilerinin kabul ettiğini doğrulaması gerekecektir.
1.2 K&Ş' ın kayıt esnasında onaylanması ile birlikte, taraflar arasında bir Lisans sözleşmesi yapılacaktır. ''Genel Koşul ve Şartları Kabul Ediyorum'' ifadesinin yanındaki kutu kontrol edilerek ve kayıt butonuna tıklanarak, Kullanıcı, TSIT oyunları tarafından sağlanan hizmetlere yönelik olarak K&Ş' ı tasdik etmiş olacaktır. Kullanıcının Genel İş Koşul ve Şartları, TSIT bunları yazılı olarak açık bir dille kabul edinceye kadar işbu sözleşmenin açıkça bir parçası olmayacaktır.
1.3 TSIT Games' in K&Ş' ı ve ileride bir tarihte yürürlüğe girecek diğer koşulları değiştirmeye hakkı olacaktır. TSIT Games bu değişiklikleri, özellikle yeni teknik gelişmelere bağlı olarak, TSIT Games' in hizmetlerinin genişletilmesine bağlı olarak, mevzuat ve içtihat değişiklikleri veya diğer eşdeğer sebeplere bağlı olarak sadece önemli bir sebebe istinaden değiştirecektir. Eğer taraflar arasındaki akdi dengeyi önemli ölçüde bozuyorsa, değişiklik gerçekleşmeyecektir. Geri kalanı için, tüm değişiklikler için Kullanıcı onayı gerekecektir. Kullanıcı K&Ş üzerinde yapılan değişiklikler konusunda, ilgili oyun platformlarından sisteme giriş yaparken, ya da Kullanıcının en son bildirdiği adrese e-mail gönderilmesi yoluyla bilgilendirilmeyi kabul edecektir. K&Ş eğer bunlara herhangi yazılı veya metin halinde alındıktan sonra sekiz hafta (''İtiraz Son Tarihi'') içerisinde bir itiraz gelmez ise kabul edilmiş sayılacaktır. Değişikliklerle ilgili bildirimde bulunurken, TSIT Games bu seçeneğe özellikle dikkat çekecektir. TSIT Games, kanıtların muhafazası adına, Kullanıcıya, yapacağı itirazları yazılı olarak veya e-mail yoluyla yapması konusunda tavsiyelerde bulunacaktır. Sonraki istekte konu satırına hem oyun ünvanının hem de kullanıcının adının yazılması tavsiye edilecektir.
1.4 Kullanıcı eğer Son İtiraz Süresi Tarihi içerisinde K&Ş' de yapılan değişikliklere karşı TSIT Games' e itiraz etmez ise ya da ilgili değişikliklere erişim bildirimine rağmen oyunları kullanmaya devam ederse, değiştirilen veya ilave K&Ş bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı eğer zamanında itiraz ederse, her iki tarafın da Lisans Sözleşmesini bir (1) ay içerisinde feshetmeye hakkı olacaktır.Kullanıcı eğer zamanında itiraz ederse, TSIT Games' in hesabı silmeye hakkı olacaktır. Fesihten sonraki bir döneme yönelik önceden ödenmiş olası herhangi bir hizmet ücreti, Kullanıcıya oransal esasa göre geri iade edilecek ya da başka oyunlara kredi olarak aktarılacaktır. Kullanıcı adına ilave talepler dâhil edilmeyecektir. Değişikliklere ilişkin herhangi bir bildirimde, TSIT Games, bildirim periyodu ve dâhil edilmeyen itirazın özel durumundaki yasal sonuçların yanı sıra itiraz ve fesihe yönelik koşullara açık bir şekilde dikkat çekecektir.
2. Sözleşmenin akdedilmesi, Lisans Sözleşmesi2.1 Kullanıcının ne Lisans Sözleşmesine, ne de hizmetlerin veya Premium hizmetlerin kullanılmasına hakkı olacaktır. Lisans Sözleşmesi TSIT Games ve Kullanıcı tarafından sebep göstermeden feshedilebilecek olup, hizmetler de neden göstermeksizin herhangi bir zamanda sonlandırılabilecektir.
2.2 Hizmetlerin kullanımını düzenleyen sözleşme (''Lisans Sözleşmesi'') TSIT Games' e gönderilen başvuru formundan elde edilen verilere erişim ve 1.2. madde doğrultusunda söz konusu bu K&Ş' ın kabulü yoluyla ortaya çıkacaktır. Lisans Sözleşmesi ücretsizdir.
2.3 TSIT Games 2.2' de açıklanan Lisans Sözleşmesine ilaveten, ücrete tabi (''Premium Opsiyon'') hizmetler verebilecektir. Söz konusu bu hizmetlerden yararlanmak kullanıcının seçimine kalmıştır. Söz konusu böyle bir kullanım öncesinde, Kullanıcıya bu hizmetlere yapılacak ödeme yükümlülüğü konusunda anlaşılır bir dille uyarılarda bulunulacak ve Kullanıcının kullanımı özellikle onaylaması gerekecektir. Premium hizmetlere ilişkin ilave detaylar, özellikle sözleşme akdiyle ilgili olanlar, ''Premium Lisans Sözleşmesi'' kapsamında 7. maddede düzenlenecektir.
İşbirliği Sözleşmeleri2.4 Münferit oyunlara yönelik olarak, Kullanıcının TSIT Games' in işbirliği ortaklarının hizmetlerinden yararlanma opsiyonu olacaktır. Bu tür durumlarda, Kullanıcı ile işbirliği ortağı arasında ayrı bir sözleşme akdedilecektir. Söz konusu bu sözleşme bu durumda, işbirliği ortağının Sözleşmeyi akdetmeden önce Kullanıcıya bildirimde bulunacağı özel koşullara tabi olacaktır.
3. Oyuncu adı / Kullanıcı adı / adı
3.1 Oyunlar içerisinde, Kullanıcının örneğin, kullanıcı adı, oyuncu adı ve/veya karakter adı (''ad'') gibi adlar seçmesi gerekecektir. Kullanıcının kendisine belli bir ad tahsis edilmesi gibi bir hakkı olmayacaktır. Seçilen adın üçüncü şahısların haklarını (özellikle telif haklarını, kişisel hakları marka haklarını, şirket haklarını vb.) ihlal etmemesi ve üçüncü şahısların dini duygularının incitilmemesi, ırkçılık ya da ayrımcılık yapılmaması gibi ahlak ilkelerini çiğnememesi gerekmektedir. TSIT Games kendisini bu tür davranışlardan açık bir şekilde uzak tutmaktadır. Geri kalanı için, 10 madde geçerli olacaktır. Ayrıca, hiç bir e-mail ya da internet adresi kullanıcı adı olarak seçilemeyecektir.
3.2 TSIT Games' in seçilen ismi teknik, etik veya diğer nedenlerle Kullanıcının onayı gerekmeksizin değiştirmeye veya silmeye hakkı olacaktır.
4. Hesaplar
4.1 Kullanıcıya, Lisans Sözleşmesi ile birlikte tek bir kullanıcı hesabı (''hesap'') verilecektir. Kullanıcı söz konusu bu hesabı verilerini değiştirmek ve oyunu yönetmek için kullanabilecektir. Gerek TSIT Games' in oyun portalında gerekse de ilgili Internet sayfasında bir hesap oluşturulabilecektir.
4.2 TSIT Games' in açık onayı olmadan gerek ücret karşılığında gerekse de herhangi bir ücret almaksızın hesapbaşkalarına transfer edilemeyecektir.
4.3 Her bir oyuncunun oyun dünyası başına sadece bir hesabı olacaktır (oyunun bir bölümü). Bir oyun dünyası içerisinde aynı oyuncuya ait olan çeşitli hesaplar, sözde çoklu hesaplar, yasak olup, oyuncunun engellenmesine veya Lisans Sözleşmesinin olağanüstü bir şekilde feshedilmesine neden olabilir.
4.4 Kullanıcı, hesabına yönelik her türlü giriş bilgilerini, şifreleri ve erişim bilgilerini (topluca ''Erişim Verileri'' olarak adlandırılacaktır) gizli tutacağını ve yetkisiz üçüncü şahısların erişim bilgilerine sahip olduğunu anlar anlamaz ya da bu durumdan şüphelenmesi halinde TSIT Games' i bilgilendireceğini taahhüt etmektedir. Bu durumda, Kullanıcı ya verileri değiştirecek ya da TSIT Games' den değiştirmesini talep edecektir. TSIT Games' in ayrıca böyle bir durumda Kullanıcının erişimini geçici olarak engellemeye hakkı olacaktır. TSIT Games, Erişim Verilerinin gerek Kullanıcı gerekse de üçüncü bir şahıs tarafından kötüye kullanıldığı şüphesini giderir gidermez Kullanıcının erişimine tekrar müsaade edilecektir.
4.5 Eğer üçüncü bir şahıs, kullanıcının Erişim Verilerine erişim sağlayarak, bu durumda Kullanıcının kabahatli olacağı şekilde, hesabı yetkisiz olarak kullanırsa, Kullanıcıya kendi başına hareket etmiş muamelesi yapılacaktır.

4.7 Eğer TSIT Games, herhangi üçüncü bir şahsın Erişim Verilerini bildiğinde şüphe ederse, TSIT Games' in yükümlülüğü olmamakla birlikte Erişim Verilerini değiştirmeye veya önceden haber vermeksizin hesabı bloke etmeye hakkı olacaktır. TSIT Games bu doğrultuda herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin Kullanıcıyı bilgilendirecek ve talep olması halinde, makul bir son teslim süresi içerisinde Kullanıcıya yeni Erişim Verileri sağlayacaktır.
5. Gerekli teknik ekipman5.1 Oyunlar sadece Kullanıcının bilgisayarına lokal olarak yüklenmiş yazılımla veya diğer son kullanıcı cihazlarıyla (''Bilgisayar'') kullanılabilecektir. Bunlar içerisinde bir Internet tarayıcısı (browser) internet bağlantısı, işletim sistemi, olası eklentiler, örneğin, Java veya Flash ve oyunun kullanılması için gerekli olası kullanıcılar yer almaktadır. Internet bağlantısı nedeniyle tahakkuk ettirilecek maliyetler dâhil, söz konusu bu yazılımın maliyetlerinden ve uygulamasından Kullanıcı sorumludur. Bu, TSIT Games' in oyunun kapsamı içerisinde, oyunun kullanılması için gerekli olacak, muhtemelen ücretsiz olarak sağladığı, kullanıcı (istemci) yazılımı için geçerli olmayacaktır. Bilgisayarını oyunların kullanımını sağlayacak şekilde muhafaza etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. TSIT Games bu konuyla ilgili herhangi bir destek sağlamamaktadır.
5.2 Üçüncü şahıs yazılımlarının Kullanıcı bilgisayarına kurulmasından veya başka şekillerde örneğin virüs veya casus yazılım yoluyla kurulmasından doğabilecek hasar veya veri kaybından TSIT Games sorumlu tutulamayacaktır. Gelen tüm e-mailler ile virüs ve casus yazılıma yönelik yüklenen yazılımların kontrol edilmesinden Kullanıcı özellikle sorumlu olacaktır.
6. İçerik Kapsamı6.1 TSIT Games, oyunları ve diğer hizmet yelpazesini kendi teknik ve operasyonel olasılıkları çerçevesinde sunmaktadır. Oyun hizmetleri bir lisans sözleşmesi ve akabinde bir hesap ile Kullanıcılara açıktır.6.2 TSIT Games tarafından sunulan tüm oyunlar, oyunların mümkün olan en büyük kullanıcı halkasına çekici gelecek şekilde, TSIT Games' in inisiyatifinde revize edilip güncellenmektedir.6.3 Oyunların işletiminin veya bu konuyla ilgili diğer bölümlerin neden gösterilmeksizin devam ettirilmemesi konusunda TSIT Games' in her hakkı saklıdır.
6.4 En başından bir kontratın akdedilmiş olması kaydıyla, örneğin teknik problemlerin ya da üçüncü bir şahıs tarafından teklife müdahalenin ya da benzer olayların Kullanıcılara kusurlu tekliflere yol açması (örneğin, Premium Puanların kusurlu ya da yanlış bir şekilde ücretlendirilmesi) durumunda, TSIT Games' in kontrata itiraz etme hakkı, özellikle de Kullanıcının ödemiş olabileceği herhangi bir miktarın geri ödemesine karşı, Kullanıcıya sağlanan hizmetlerin telafisini talep etme hakkı özellikle saklıdır. Bu husustan herhangi bir Kullanıcı hakkı doğmayacaktır.
7. Premium Lisan Sözleşmesi7.1 Premium Hizmetlere yönelik sözleşmenin (''Premium Lisans Sözleşmesi'') akdedilmesi işlemi, Premium Hizmeti seçtikten sonra, Kullanıcının ''Şimdi öde'' veya benzeri bir butona basması durumunda gerçekleşmiş olacak, TSIT Games teklifi, oyun için bir bildirim ya da e-mail göndermek suretiyle veya Premium Hizmeti etkinleştirerek kabul edecektir. Premium Hizmetler, özellikle ancak tam yetki vermeyen bir şekilde sanal para (örneğin, ''Premium Puanlar, Altın Para'') verilmesini, sanal eşyalar (''Ögeler'') yoluyla oyun avantajlarının kullanılmasını kapsayacaktır.
7.2 İlgili alışveriş listelerinin yanı sıra, TSIT Games' in internet sayfalarında gösterildiği şekliyle, Premium Hizmetlerin teklif zamanındaki içeriği, işlevleri ve ön koşulları geçerli olacaktır. Muhtemelen dâhili önbelleklerden yüklenmiş sayfalarda bulunan çarpık bilgiler geçerli olmayacaktır.7.3 Genel olarak, Kullanıcı ögeleri belirli bir süre boyunca kullanabilecektir. Kullanıcının oyunun gidişatı içerisinde, örneğin başka Kullanıcılar tarafından alınması veya oyun esnasında imha edilmesi durumunda, bu tür ögeleri kaybedebilme durumu da söz konusu olacaktır.7.4 Premium Hizmetlerin bazıları için yalnızca bir kez ödeme yapılmakla birlikte, bazıları örneğin günlük, haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık ödemelere tabi olabilecektir.
7.5 İlgili alışveriş listelerinin yanı sıra, TSIT Games' in internet sayfalarında ve TSIT Games' in ücret listelerinde gösterildiği şekliyle, ücretler teklif zamanında geçerli olan fiyatlar olacaktır. Fiyatlar içerisine her türlü yasal katma değer vergisi dâhil edilecektir. Bazı durumlarda, çeşitli ödeme sağlayıcılarından kaynaklanan maliyet ve ücretler fiyatlara yansıtılmayacaktır. Kullanıcıya tercih ettiği ödeme sağlayıcısı tarafından ilave ücret/maliyet yüklenmesi durumunda, bu açık bir şekilde ifade edilecektir. Ödeme işlemini sonlandırmadan önce Kullanıcı ödeme aracısını değiştirebilecektir. TSIT Games' in ödeme sağlayıcısı (aracısı) tarafından tahakkuk ettirilen maliyet ve ücretler üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Tahakkuk ettirilen ücretlere ve maliyetlere ilişkin bağlayıcı bilgiler yalnızca ödeme aracısı tarafından verilebilecektir. Sayfalarda yansıtılmış olması ve dâhili önbelleklerden yüklenmiş olması muhtemel olan çarpık ücretler geçerli olmayacaktır.
7.6 Oyunda geçen para birimleri taklit edilmiş olduğu ölçüde, örneğin, Premium Puanlar, bunlar Premium Hizmetlere atıfta bulunacak olup, gerçek para değildirler. Oyunda yapılan herhangi bir değişiklik söz konusu bu para birimlerinin kullanımında da değişikliklere yol açabilecektir. Premium Hizmetlerin (yani, para birimlerinin) gerçek paraya dönüştürülmesi mümkün değildir.
7.7 Hizmete ilişkin ödemeler, Premium bir kullanımın satın alınması ile önceden ödenmesi gerekli hale gelecektir.
7.8 Kullanıcının belirli bir ödeme metoduna hakkı olmayacaktır.
7.9 Kullanıcı, örneğin bir hesaptaki yetersiz para kaynağı nedeniyle sorumlusu olduğu iptal veya ani borç değişikliğine yönelik olarak TSIT Games' e karşı sorumlu olacaktır. Düzenli olarak ortaya çıkan tahakkuk ettirilmiş maliyetleri (yani, ödeme aracısı tarafından alınan ücretler) ve 10.00 EURO' luk hizmet bedelini üstlenecektir. TSIT Games' in asıl ödeme ile birlikte söz konusu bu miktarları Kullanıcının hesabından tahsil etme hakkı olacaktır. Kullanıcının herhangi bir zarar oluşmadığını veya talep edilen miktara eşit hiç bir zarar olmadığını kanıtlamaya hakkı olacaktır.
7.10 Kullanıcı faturalara ilişkin tüm şikâyetlerini, önceden ödenmesi gereken ödeme yükümlülüklerine bakılmaksızın- derhal, ancak faturayı aldıktan sonra altı (6) haftayı geçmeyecek şekilde bu süre zarfında yazılı olarak veya e-mail yoluyla yapabilecektir. Zamanında yapılmış bir itiraz olmaması durumunda, faturada belirtilen miktarların onaylandığı düşünülecektir.
7.11 Kullanıcının ödemeleri geciktirmiş olması durumunda, TSIT Games' in söz konusu kullanıcıya yönelik hizmetleri durdurma ve Kullanıcının devam eden ödeme yükümlülüğüne bakılmaksızın hesabını bloke etme hakkı olacaktır. Bu süre zarfında hiç bir hizmet bedeli ödenmesi gerekmeyecektir. TSIT Games' in, buna karşın, tam uzlaşı sağlanması halinde hesabın blokesini kaldırmaya yönelik 10 EURO' luk hizmet bedeli almaya hakkı olacaktır. Kullanıcının ya hiç bir zarar oluşmadığına ya da yalnızca küçük dereceye kadar oluştuğunu ispatlamaya imkânı olacaktır. Buna ilaveten, TSIT Games' in her durumda yürürlükte olan ilgili taban faiz oranı üzerinden gecikmelere ilişkin %5 yasal faizi tahakkuk ettirmeye hakkı olacaktır.
7.12 TSIT Games' in, ödeme teklifleri veya ödeme fonksiyonları dâhil gerekçe göstermeksizin, Premium Hizmetler önerme, mevcut Premium Hizmetleri değiştirme ve/veya bunları ücretsiz hizmetlere dönüştürme ve/veya belirli Premium hizmetleri artık sunmama gibi amaçlarla oyunların veya bu konuyla ilgili kısımlarının işletimini durdurma hakkı saklıdır. Bu durumda, TSIT Games, satın alındıktan sonraki üç aylık bir süre içerisinde ödeme karşılığında satın alınmış olan ögelerin yanı sıra, Premium Puanları kullanma ve uygulamasına imkân tanımayı Kullanıcısına taahhüt etmektedir. Buna ilaveten, TSIT Games' in ödeme karşılığında satın alınan ögelerin yanı sıra Premium Puanları örneğin bir başka oyunda kullanılabilecek kredi haline getirmeyi teklif etme hakkı da saklıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak ilave talepler kapsama dâhil edilmeyecektir.
7.13 TSIT Games' in kendi takdirine bağlı olarak Premium Hizmetlerin ücretini değiştirmeye hakkı olacaktır.
7.14 Kullanıcı yalnızca çözüme kavuşturulmamış veya yasal olarak kararlaştırılmış mütekabil taleplere karşı telafi imkânı olacaktır. Kullanıcı elde tutma hakkını, sadece karşı iddia aynı sözleşmeye dayalı ilişkiden kaynaklanıyorsa icra edebilecektir. TSIT Games' e karşı Kullanıcı taleplerinin devredilmesi hariç tutulmuştur.
8. İptal hakkı, Premium Servislere ilişkin iptal bildirimi
Sözleşme beyanınızdan, neden göstermeksizin metin biçiminde (örneğin, mektup e-mail yoluyla) bizleri bilgilendirmek suretiyle 14 gün içerisinde geri çekilebilirsiniz. Sürenin bitiş tarihi metin biçimindeki bu bildirimin alınması üzerine başlayacak, buna karşın, sözleşme sona ermeden önce ve ayrıca 2. bölüm 246. Maddeye göre;
İptalin;Unit E5e Knoll business centreHove BN3 7GSUKEmail: info@tsitgames.com adresine gönderilmesiyle bağlantılı görevimizin tamamlanmasından önce olmayacaktır.eğer iptalinizi e-mail yoluyla gönderecekseniz, daha hızlı işlem görmesi adına, konu bölümüne adınızı ve oyun ünvanını yazmanızı tavsiye ederiz.
İptalin sonuçlarıİptalin geçerli bir iptal olması durumunda, iki taraflı olarak alınan hizmetlerin iade edilmesi ve olası kullanım faydalarının (örneğin menfaat) teslim edilmesi gerekmektedir. Kullanım faydalarının yanı sıra, malları iade edemiyorsanız ya da bunları kısmen ya da bozuk bir şekilde iade ya da teslim edebilecekseniz, bu doğrultuda bizlere tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu, iptale kadar olan döneme yönelik olarak yine de sözleşmeden kaynaklı ödeme yükümlülüklerinizi yerime getirmek zorunda kalmanız sonucunu doğurabilir. Ödemelerin iade edilmesi yükümlülüğünün 30 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Son teslim tarihiniz iptal beyanınızın yola çıktığı günden başlayacaktır; bizle için se son teslim alma tarihi karşılık gelen alım tarihi olacaktır.
Özel Açıklamalar:İptal hakkınızı kullanmadan önce, açık tabiniz üzerine, kontratın her iki tarafça da tam olarak yerine getirildiği değerlendirilirse, iptal hakkınız, önceden sona erecektir.İptal bildiriminin sonu.
9. Sözleşme süresi ve fesih9.1 TSIT Games fiili teklifinde aksine bir başka hüküm bulunmaması şartıyla, Lisans Sözleşmesi ve/veya Kullanıcı ile TSIT Games arasındaki Premium Lisans Sözleşmesi sınırsız bir süre boyunca akdedilecektir. Premium Hizmetlerin tedarikine yönelik ayrı koşullar geçerli olabilecektir.
9.2 Lisans Sözleşmesinin belirli bir süresi boyunca herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda, sözleşme neden gösterme zorunluluğu olmaksızın herhangi bir zamanda iptal edilebilecektir. Bir hesaptan Kullanıcı tarafından açıkça feragat edilmesi, bu hesaba yönelik Lisans Sözleşmesinin iptali olarak değerlendirilecektir.
9.3 Premium sözleşme TSIT Games ve Kullanıcı tarafından 3 aylık olağan bildirimde bulunularak iptal edilebilecektir. Söz konusu bu olağan bildirime yönelik herhangi bir koşul bulunmamaktadır.
9.4 Tarafların, Lisans Sözleşmesini veya Premium Lisans Sözleşmesini herhangi bir zamanda önemli bir nedenden dolayı iptal etme hakları yukarıda bahsedilen düzenlemelerden etkilenmeyecektir.
9.5 TSIT Games' in özellikle, ancak münhasır olmayan bir şekilde, Kullanıcının 1.99 EURO tutarındaki ödemelerini geciktirmesi ve uyarıya rağmen ödememesi;TSIT Games' in talebine rağmen, Kullanıcının 7.9. maddeye göre eksi bakiye gösteren hesabını kapatmaması;Uyarı yapılmış olmasına rağmen, Kullanıcının, kasıtlı bir şekilde oyun kurallarını, yasaları veya söz konusu bu koşul ve şartları (K&Ş) ihlal etmesi durumunda, önemli bir nedenden dolayı Lisans Sözleşmesini veya Premium Lisans Sözleşmesini iptal etmeye hakkı olacaktır:
9.6 İlgili oyunun (silme fonksiyonu gibi) bir iptal etme fonksiyonu olmaması durumunda, iptal (fesih) metin (faks, mektup, e-mail) biçiminde gerçekleştirilecektir. Olağanüstü bildirimde bulunulurken, iptal nedenleri zorunludur.9.7 Teknik nedenlerden dolayı, bir hesabın ve Kullanıcı verilerinin nihai silme işlemi sadece birkaç günlük zaman-gecikmesi ile gerçekleşecektir.
9.8 Önemli bir sebebe yönelik olarak Kullanıcı tarafından veya TSIT Games tarafından olağan bildirimde bulunulması durumunda, söz konusu bu bildirimin yürürlüğe girmesinden sonra, Kullanıcı yapılan herhangi bir ödemeyle ilgili iade talebinde bulunamayacaktır. Kullanıcının, özellikle yakın zamanda kullanılmış Premium hizmetlere yönelik TSIT Games' den herhangi bir tazminat talep etmeye hakkı olmayacaktır. Ayrıca, Premium Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin ilave talepler olmayacaktır. Bununla birlikte, TSIT Games' in (özellikle önceden sağlanmış olan Premium Hizmetlere ilişkin) Kullanıcının yapmış olabileceği ödemelerin toplamını talep etmeye yetkisi olacaktır. Kullanıcının zarar oluşmadığına veya zararın belirgin biçimde düşük olduğuna dair ispat hakkı etkilenmeyecektir.
10. Güvenlik, aldatma10.1 Kullanıcının, TSIT Games' in sistemlerine zarar verebilecek mekanizmaları, yazılımları, programları veya diğer rutinleri kullanmaya hakkı olmayacaktır. Kullanıcı sistemlerin aşırı yüklenmesine yol açabilecek herhangi bir tedbiri hayata geçirmeyecektir. Özellikle oyunların sistematik veya kendiliğinden yönetimine veya oyunların kopyalanmasına değerlendirilmesine yönelik özel oyun fonksiyonlarına (robotlara, makrolara) ilişkin bir yazılımın kullanılması yasaktır.
10.2 Oyun esnasında Kullanıcıya kişisel ve/veya üçüncü şahısların amaçlarına yönelik avantaj sağlayan, oyunların programlamasındaki yazılım hatalarından veya kusurlardan istifade edilmesi yasaktır. Kullanıcı herhangi bir yazılım hatası keşfetmesi durumunda, gecikmesizin TSIT Games' i bilgilendirecektir. Kullanıcının söz konusu bu kusurlardan istifade ettiği ölçüde, bunlar mümkün olduğunca tazmin edilecektir. Eğer yazılım hataları veya hatalardan kasıtlı olarak istifade edilmişse, bu durum Lisans Sözleşmesinin feshine ve hesabın silinmesine yol açabilecektir.
10.3 ''Veri toplanmasına'' ya da oyunlarla ilgili bilgi toplanmasına imkân tanıyan başka türlü yazılım kullanımı yasaktır.10.4 Ögelerin oyun dışında kullanımı, bunların gerçek para karşılığında alımı veya satışı ya da bunların alış verişinin yapılması yasaktır.11. Kullanıcının Yükümlülükleri
11.1 Kullanıcı, tescil sırasında veya Premimum Hizmetleri kullanırken TSIT Games' e verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu güvencesini vermektedir. Kullanıcı verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ve bunların doğruluğunun onaylanmasının talep edilmesi durumunda TSIT Games' i süratle bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.11.2 Kullanıcı söz konusu bu K&Ş' ın düzenlemelerine riayet etmeyi, oyunun kurallarını gözetmeyi, temsili aracıları ve asistanlarının yanı sıra TSIT Games ve çalışanlarının talimatlarına uymayı taahhüt etmektedir. Bunlar arasında, oyunun forumlarındaki yöneticilerin ve moderatörlerin (Topluluk Yöneticileri) talimatları da yer almaktadır.11.3 Kullanıcı ayrıca, oyunun işletimini ve işlevselliğini ve de diğer Kullanıcılarla geliştirilebilecek olan başarılı bir işbirliğini tehlikeye atan ve bozan herhangi bir eylemden de uzak duracaktır. Kullanıcının, aşağılayıcı veya deforme edici bir içerik kullanması yerleştirmesi, veya yayınlaması ya da söz konusu bu içeriğin diğer Kullanıcılara, TSIT Games çalışanlarına ya da başka kişi veya şirketlere atıfta bulunmasına bakılmaksızın, ilgili içeriğe herhangi üçüncü şahıs bir web sitesine link vermesi; politik, ahlak dışı, pornografik, etik açıdan kınanması gereken, saldırgan, şiddet içerikli, vahşeti, cinsiyetçiliği, aşırı sağ kanadı veya aşırı sol kanadı körükleyen ya da özellikle çocuk koruma yasaları ve Küçüklerin Korunmasına Yönelik Devletler Arası Anlaşmaları olmak üzere, yasaları ihlal eden içerik kullanması, yerleştirmesi ya da yayınlaması; söz konusu malzemeyi yerleştirmesi, yayınlaması veya üçüncü şahıs bir web sitede söz konusu bu malzemeye link vermesi ya da yasayı özelliklede çocukları koruma yasalarını ihlal eden pornografik ürünlerin reklamını yapması, bu tür ürünlerin satışını teklif etmesi ve ayrıca bunları teşvik etmesi, yürürlükteki yasaları ihlal etmesi ya da yasal ihlalleri özendirmesi veya ilgili katkılara bağlanması, (özellikle spam yoluyla) özellikle ancak sadece bu yolla değil, diğer ticari ya da tecimsel başka amaçlarla alıcının onayı olmadan istenmeyen haber, reklam yollayarak, Kullanıcıları mantık dışı bir şekilde taciz etmesi, (bakınız Madde 7 UWG [Haksız Rekabet Yasası], bu şekilde yapmaya yetkili olmamasına rağmen korumalı içeriği yayınlaması, kopyasını yapması, kamunun kullanımına sunması ya da (örneğin telif hakkı yasası, ticari marka yasası, patent yasası, tasarım yasası, veya benzer yasalar yoluyla) korumalı içeriği yasal olarak dağıtması) veya mal ve hizmetlerin reklamını yapması, ya da rekabete dayalı olmayan faaliyetleri teklif etmesi veya progresif müşteri reklamı (örneğin zincir sistemleri, kartopu sistemleri veya piramit sistemleri) dahil bunları yapması ya da teşvik etmesi, diğer kullanıcılardan ticari veya yasa dışı amaçlar doğrultusunda kişisel bilgilerini veya erişim bilgilerini vermelerini talep etmesi i, üçüncü şahıslara yönelik ticari faaliyetler ve/veya satışlar gerçekleştirmesi, (ayrıca link yoluyla da olsa) reklam yapması, örneğin reklamlar, ödül oyunları, yarışmalar, kuralar, değiş tokuş işlemleri, kartopu sistemleri; ilgili kişinin onayı olmaksızın bir başka kişinin görüntüsünü kamunun erişimine sunması veya kopyasını yapması; hizmetleri ticari kazanç sağlamak için kullanması, kesinlikle yasaktır. Kasıtlı yanıltıcı veriler girilmesi, izinsiz içeriğin kullanılması ya da yerleştirilmesi veya 10. maddeye istinaden ihlallerin gerçekleştirilmesi ya da verilerin kötüye kullanılması, TSIT Games' e olağanüstü bildirimde bulunma hakkı verecektir. TSIT Games' in ayrıca yasal işlem başlatma hakkı saklı kalacaktır.
12. Hakların verilmesi12.1 Bazı oyunlar, Kullanıcının bilgisayarına istemci yazılımlarının (''İstemci Yazılımı'') kurulmasını gerekli kılabilmektedir. Kullanıcı TSIT Games ve eğer varsa TSIT Games lisans verenlerinin istemci yazılımına ilişkin tüm haklarına yetkili olduğunun farkındadır. TSIT Games Kullanıcıya bu yazılımı sağlamakta ve bir bilgisayarda özel kullanıma yönelik karşılık gelen basit kullanıcı haklarını vermektedir. Bundan başka, istemci yazılımı kopyalanamayacak ya da veri taşıyıcılar üzerine depolanamayacaktır. Yazılımdan ayrıca ticari olarak yararlanıp istifade edilemeyecektir. Buna ilaveten, uyarlama, kaynak koda dönüştürme, Demontaj ve tersine mühendislik kesinlikle yasaktır. Üçüncü şahısların teşviki veya söz konusu bu tür faaliyetlere yardım sağlanması da ayrıca yasaktır. TSIT Games verilen söz konusu bu hakları dilediği an neden göstermeksizin geri alabilecektir. Bu durumda, Kullanıcının istemci yazılımı bilgisayarından silmesi zorunludur. Verilen hakların kullanım izni, en geç Kullanıcının Lisans Sözleşmesinin son kullanma tarihinde sona erecektir.
12.2 Eğer oyunların kapsamı içerisinde ya da TSIT Games tarafından hizmet sunulan herhangi bir forumda, Kullanıcı, metin, fotoğraf, grafik, video, link, müzik vb. yoluyla bilgileri (''içeriği'') kullanıma sunarsa, Kullanıcı, oyunlarla bağlantılı olarak forumlarda içeriğin kullanıma sunulması ve içeriğin çoğaltılmasının ücretsiz, basit ve mekânsal olarak sınırlanmamış hakkını TSIT Games' e verecektir. Kullanıcı bu bilgilerden kişisel olarak sorumludur. TSIT Games' in bu anlamda herhangi bir kontrolü söz konusu olmayıp, içeriği kendisininmiş gibi kabul etmeyecektir. TSIT Games inceleme gerçekleştirmemektedir. Eğer TSIT Games 10. madde kapsamında illegal içerik veya içeriğin farkına varırsa, söz konusu içerik derhal kaldırılacaktır.
12.3 Kullanıcının davranışı ve/veya Kullanıcı tarafından gönderilmiş olan bir içerik veya veriden dolayı, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmiş olması nedeniyle, diğer kullanıcıların veya başka üçüncü şahısların TSIT Games' den talep ettiği zarar iddialarına yönelik olanlar dâhil, Kullanıcı, TSIT Games' in tüm iddialar karşısındaki zararını telafi edecektir. Kullanıcı ayrıca, TSIT Games' in makul şekilde ödemek zorunda olduğu masrafları, özellikle de ihtiyaç duyulabilecek olası yasal savunmalar nedeniyle maruz kaldığı masrafları da tazmin edecektir. TSIT Games adına tüm ilave haklar ile zarar talepleri bu husustan etkilenmeyecektir. Kullanıcının yukarıda bahsi geçen yükümlülükleri, söz konusu kullanıcı ilgili ihlalden sorumlu değilse geçerli olmayacaktır. Eğer Kullanıcı içeriği nedeniyle üçüncü şahısların hakları ihlal edilirse, Kullanıcı mümkün olan en kısa sürede, Masrafları Kullanıcıya ait ve Seçimi TSIT Games' e bağlı olacak şekilde, içeriği kullanma hakkını veya içeriği koruyucu haklardan bağımsız olarak tasarlama hakkını TSIT Games' e verecektir. Eğer Kullanıcının hizmetleri kullanımı nedeniyle üçüncü şahısların hakları ihlal edilirse, TSIT Games' in talebi üzerine, Kullanıcı sözleşmeye aykırı olan ve/veya yasal olmayan her türlü kullanımı ivedilikle sonlandıracaktır.
13.1 Lisans sözleşmesi kullanıcıya oyunları kullanma imkânı sağlayacaktır. Oyunun belli bir versiyonunu kullanma hakkı ya da belirli bir fonksiyonu / koşulu sürdürme ya da ortaya çıkarma hakkı söz konusu değildir. Kullanıcı, TSIT Games tarafından sunulan oyunların - tıpkı diğer herhangi bir yazılımda olduğu gibi - hiç bir zaman kusurlardan tamamen arınmış olarak piyasaya sürülmüş olabileceğinin farkındadır. Sonuç olarak, hatalı bir oyun sadece ciddi ve devam eden bir zarar varsa üstlenilecektir.
13.2 TSIT Games erişilebilirliği garanti etmemektedir; buna karşın, oyunlara oldukça yüksek erişim imkânı yaratmaya çaba göstermektedir. Yalnızca çevrimdışı modda gerçekleştirilebilen, oyunların düzenli bakımları esnasında ya da mücbir sebepler nedeniyle veya dıştan gelen engellemelerden kaynaklı erişimsizlik nedeniyle aksama durumları yaşanabilecektir. Bu husustan kaynaklı Kullanıcı talepleri özellikle tazminat talebi söz konusu olamayacaktır.13.3 Kullanıcı tarafından tespit edilen kusurlar, tespit edilmelerinin ardından süratle bildirilecektir. Kanıtların muhafazası adına, Kullanıcının söz konusu bu kusurları metin biçiminde belgelendirmesi ve bildirimi TSIT Games' e (faks, mektup veya e-mal) yoluyla gönderilmesi tavsiye olunur. Olası bir kusura ilişkin bildirim göndermeden önce, Kullanıcının yardım sayfalarını ve Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünü okuması isabetli olacaktır.13.4 Dışsal faktörlere, Kullanıcı tarafından işletim hatalarına ve mücbir sebeplere atfedilebilir kusurlar garanti kapsamında değildir.
13.5 Oyunun kusurlarının giderilmesi konusunda Kullanıcı olabildiğince işbirliği yapmaklayükümlüdür.14. Yükümlülük sınırlamaları14.1 Prensip olarak, TSIT Games kanadında hiçbir yükümlülük kapsam dışı bırakılmamış olup, yalnızca aşağıdaki şartlarda geçerli olacaktır;TSIT Games, sözleşmeye dayalı veya sözleşme dışı yükümlülüklerin ihlali nedeniyle, sadece, aşağıdaki durumlarda, tazminat taleplerine karşı ve anlamsız masrafların iade edilmesine karşı yükümlüdür ("tazminat talepleri")Kasıtlı niyet veya büyük ihmal durumunda;Hayata, vücuda veya sağlığa kasıtlı zarar veya büyük ihmal durumunda;Açık bir garanti koşulu veya kaliteden kaynaklı bir husus durumunda;Telekomünikasyon Yasasının 44 a Maddesinin uygulanması çerçevesinde olmasının yanı sıra, Ürün Yükümlülüğü Yasası ile ilgili zorunlu yükümlülüğe bağlı veya,diğer zorunlu yükümlülüklere bağlı olarak Önemli sözleşme yükümlülüklerinin kasıtlı ihlali durumunda;Sözleşmeden kaynaklanan öneli yükümlülüklerin ihlaline ilişkin tazminat talepleri, kasıtlı niyet veya büyük ihmal ya da yaşamın, vücudun veya sağlığın ihlal edilmesine yönelik bir yükümlülük veya açık garanti koşulu, kalite veya ürün yükümlülüğü olması kaydıyla, sözleşmelere özgü ve öngörülebilir zararlarla sınırlı olacaktır.14.2 Öngörülen tazminat hesap başına 250.00 EURO ile sınırlıdır. Yukarıda bahsi geçen yükümlülük istisnaları, özellikle hissedarların, işçilerin, temsilcilerin ve bunların kişisel yükümlülükleri ile ilişkili üyelerinin kuruluşları lehine olacak şekilde, ayrıca TSIT Games' in işçilerinin, çalışanlarının, yardımcı işçilerinin, temsilcilerinin ve temsili aracılarının yükümlülükleri için de geçerli olacaktır.14.3 Yukarıda geçen hükümlerden Kullanıcının zararına olan hususlarla ilgili kanıtlama yükümlülüğü konusunda bir değişiklik yorumu yapılamayacaktır.14.4 TSIT Games, sadece sorunun teklif edilen içeriğe atıfta bulunup bulunmadığına yönelik danışmadan sorumlu olacaktır.14.5 TSIT Games kendisini, TSIT Games' in ürün yelpazesine doğrudan veya dolaylı referanslardan (Sözde ''linklerden'') oluşan tüm web sayfası içeriklerinden açık bir şekilde uzak tutmaktadır. TSIT Games söz konusu bu tür içerik ve sayfalara ilişkin herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir. İlgili sayfaların sağlayıcıları söz konusu sayfaların içeriklerinden kişisel olarak sorumludurlar.15. Verilerin korunmasıSilme, engelleme ve Kullanıcının bilgi edinme hakkının yanı sıra, taleplerin icrası ve TSIT Games tarafından haber bülteni gönderilmesine yönelik ve sözleşme için gerekli kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımının türü, kapsamı, yeri ve amacı ile ilgili bilgiler verilerin korunması hükümlerinde bulunabilecektir.16. Yasa seçimi / yargılama yeri16.1 Yasayla çelişen hükümleri hariç ve Malların Uluslararası Satışına Yönelik Kontratlara İlişkin BM Konvansiyonu (CISG) hariç, işbu Sözleşme Birleşik Krallık (UK) yasalarına tabidir.16.2 Kullanıcılarla yaşanacak ihtilaflar konusunda, resmi yargılama yeri, Kullanıcıların Birleşik Krallıkta sahip oldukları ölçüde kamuya açık bir yargılama yeri için geçerli olacaktır. Birleşik Krallıkta kamuya açık (genel) bir yargılama yerine sahip olmayan kullanıcılarla yaşanan ihtilaflar konusunda, ilk vakada yargılama yeri Hove olacaktır. Tacirlerle, kamu hukuku kapsamında bulunan yasal kişilerle veya kamu hukukuna tabi fonlarla yasal ticari işlemlerden kaynaklanan ihtilaflarda, yukarıda bahsi geçen mahkemenin yetkinliği konusunda tüm davalar için uzlaşmaya varıldığı kabul edilecektir.

Son revizyon tarihi: 24/09/2014
Tüm hakları TS Information Technology Ltd veya (TSIT Games)' aittir.Unit E5e Knoll Business centre Hove BN3 7GS East Sussex UK